https://www.hyppe.nl/contact/privacy/_496____NL
Bel mij terug
Inloggen op mijn Hyppe

Privacy

Als dienstverlener realiseert Hyppe B.V. zich dat de bescherming van persoonsgegevens van haar klanten en bezoekers van de website van essentieel belang is voor haar bedrijfsvoering. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers van de website worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hyppe B.V. houdt zich dan ook aan de geldende regelgeving op het gebied van bescherming persoonsgegevens zoals de Wet bescherming persoonsgegevens. De verwerking van je gegevens is aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens te ’s-Gravenhage, onder nummer m1363306. Onze website www.hyppe.nl bestaat uit een openbaar en een besloten gedeelte. Het openbare gedeelte is vrij toegankelijk. Het besloten gedeelte is bestemd voor klanten van Hyppe B.V.

Indien je als bezoeker besluit om je op het openbare gedeelte te registreren dan wel informatie achter te laten op deze internetsite, dan stem je in met het gebruik van deze gegevens in overeenstemming met deze privacybepalingen.

Het gebruik van persoonsgebonden gegevens

Als je je op onze site registreert, offertes opvraagt of verzekeringen afsluit, verstrek je (persoons-gegevens) aan Hyppe B.V.
Hyppe B.V. zal jouw gegevens alleen aan derden ter beschikking stellen wanneer de wet dit voorschrijft of in het geval van (een vermoeden van) fraude.

Ben je consument dan geldt de aanvullende bepaling dat wij de door jou verstrekte gegevens ter beschikking stellen aan de door jou geselecteerde verzekeraar(s).

Verwerking informatie op een geaggregeerd niveau

De informatie wordt op een geaggregeerd niveau (niet herleidbaar tot een individu) door Hyppe B.V. gebruikt als hulpmiddel bij het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten, alsmede als middel om gebruikersprofielen op te stellen en het gebruik van de site vast te stellen.

Cookies en Web Beacons

Cookies zijn kleine tekstbestanden die zijn opgeslagen in de browser van de gebruiker. Hyppe B.V. maakt gebruik van cookies op onze eigen site. Wij doen dit om de site voor u gebruikersvriendelijker te maken en zo beter aan te sluiten op jouw wensen. Een cookie zorgt ervoor dat onze website je herkent als je de volgende keer de website bezoekt. Web beacons zijn elektronische plaatjes die het de internetsite mogelijk maakt om bezoekers te tellen die toegang hebben gezocht tot een bepaalde pagina en om toegang te krijgen tot bepaalde cookies zodat geaggregeerde gegevens kunnen worden verzameld voor statistische doeleinden.

Heb je bezwaar tegen het gebruik van cookies, dan kun je deze in je browser uitschakelen. Het weigeren van cookies kan tot gevolg hebben dat je, wanneer je de site van Hyppe B.V. bezoekt, bepaalde informatie niet kunt ontvangen en/of gedeelten van de site niet kunt bezoeken.

Inzage en wijziging

Je hebt recht op inzage in de informatie die Hyppe B.V. over jou bewaart, alsmede om je persoonsgegevens in onze bestanden aan te vullen, te wijzigen of te laten verwijderen. Je kunt hiervoor contact met ons opnemen via e-mailadres: info@hyppe.nl

Links naar andere websites

Op de website tref je eventueel links aan naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kan Hyppe B.V. geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang met jouw gegevens door die derden. Lees hiervoor het privacystatement, indien aanwezig, van de website die je bezoekt.

Wijzigingen

Hyppe B.V. behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen en/of te verwijderen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Nieuwe verklaringen worden hier gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Sitemap | Ontwerp door Puntjes op de i | Website door CM Specialist
Desktop versie