https://www.hyppe.nl/hypotheken/starter/corporatie-starterslening-de-alliantie/_513____NL
Bel mij terug
Inloggen op mijn Hyppe

Corporatie starterslening de Alliantie:

Uw woningcorporatie heeft voorwaarden opgesteld waaraan u moet voldoen om voor de Corporatie Starterslening in aanmerking te komen:

Woningsegment

Door De Alliantie aangewezen woningen.

Voor wie is de lening?

 • U bent meerderjarig en verblijfsgerechtigd in Nederland.
 • U bent nog niet eerder in bezit geweest van een koopwoning.
 • De Corporatie Starterslening is van toepassing op zowel bestaande bouw als nieuwbouw; .
 • Leeftijdsgrens: maximaal 35 jaar, geldt voor minimaal 1 aanvrager.
 • Inkomensgrens: vanaf 1 juli 2015 wordt een voortoets i.v.m. vaststellen huishoudinkomen uitgevoerd. U komt in aanmerking voor de Corporatie Starterslening wanneer uw gezamenlijk jaarinkomen € 39.874,- of lager is.

Wat zijn de condities van de lening?

De lening is de eerste 3 jaar rente- en aflossingsvrij.

 • Voor de Corporatie Starterslening geldt de 15-jaars rente van SVn.
 • De looptijd van de lening bedraagt maximaal 30 jaar.
 • Voor bestaande bouw mag de aankoopgrens op basis van de koopsom maximaal € 225.000,- bedragen.
 • Voor nieuwbouw mag de aankoopgrens op basis van de koopaanneemsom maximaal € 225.000,- bedragen.
 • Voor de bepaling van de verwervingskosten rekent SVn namens NHG 6% aan bijkomende kosten voor onder andere overdrachtsbelasting, notariskosten, de hypotheekadviseur, akte van levering en borgtochtprovisie NHG.
 • De Corporatie Starterslening bedraagt maximaal 20% van de verwervingskosten en is maximaal € 47.700,-.
 • Het totaal van de eerste hypotheek van de bank en de Corporatie Starterslening samen mogen niet groter zijn het geldende maximum ten opzichte van de waarde van de woning (Loan to value). Voor 2016 geldt een maximum van 102%.
 • Verbeterkosten: toegestaan bij SVn financiering; voor een vast bedrag van : maximaal € 10.000,-.
 • Meerwerk: toegestaan bij SVn financiering; voor een vast bedrag van : maximaal € 10.000,-.
 • De lening kan altijd boetevrij worden afgelost met een minimum van € 250,-.
 • De Corporatie Starterslening is altijd een tweede hypotheek.
 • De Corporatie Starterslening en de eerste hypotheek bij de bank worden altijd verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG).
 • De lening wordt niet verstrekt indien er sprake is van stapeling met andere koopinstrumenten, (rente)kortings- of financiële regelingen die strijdig zijn met de Corporatie Starterslening.

Kosten

 • SVn rekent € 750,- afsluitkosten per Corporatie Starterslening.
 • Aktekosten en eventuele kosten voor een financieel adviseur zijn voor uw eigen rekening.
 • De Starterslening wordt verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). NHG rekent 1% borgtochtprovisie over de hoofdsom van de Starterslening. Wij houden dit percentage in op uw Starterslening en dragen de borgtochtprovisie af aan het Waarborgfonds Eigen Woningen.
 • Als u na 3 jaar van mening bent dat u de maandtermijn niet kunt betalen kunt u een hertoets aanvragen. De hertoets kost € 155,- Deze kosten kunnen jaarlijks wijzigen.

Maak direct een afspraak

Sitemap | Ontwerp door Puntjes op de i | Website door CM Specialist
Desktop versie