Kopen naar wens

  Bij de aankoop van een woning met de formule Kopen naar Wens hoef je niet de gehele markwaarde van de woning te betalen. De woningbouwcorporatie biedt je de mogelijkheid tot een uitgestelde betaling. Het deel van de marktwaarde dat je bij aankoop niet hebt betaald, hoeft je pas terug te betalen bij doorverkoop aan een volgende koper. Zo worden koopwoningen bereikbaar en betaalbaar gemaakt voor mensen met een lager inkomen.

  Hoe werkt Kopen naar Wens?

  Bij Kopen naar Wens koop je een woning van de woningbouwcorporatie (Dudok Wonen in de Regio Gooi & Vechtstreken). Je betaalt bij aankoop slechts een deel van de aankoopprijs. Dit zogenaamde 'instapbedrag' bedraagt minimaal de helft van de marktwaarde. Hoe hoog dit bedrag exact is Voor het overige deel krijg je het recht om de betaling uit te stellen. De uitgestelde betaling moet uiterlijk bij doorverkoop terugbetaald worden

  Doordat je voor een lager bedrag instapt

  Wil je meer weten?

  Maak direct een afspraak