Privacyverklaring Hyppe B.V.

In dit document geven wij jou informatie hoe ons kantoor omgaat met jouw persoonlijke gegevens. Wij respecteren jouw privacy en doen er alles aan om deze te beschermen. Hieronder lees je hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Wij verwerken deze persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verwerking van jouw gegevens

Jouw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van:

 • Het adviseren en bemiddelen bij financiële producten; Het uitvoeren van onze overeenkomst “opdracht tot dienstverlening”
 • Het afhandelen van contactverzoeken die via onze website worden gedaan
 • Het communiceren met onze relaties, bijvoorbeeld het versturen van onze nieuwsbrief of in het kader van marketingdoeleinden.
 • Het voorkomen van fraude jegens financiële instellingen (denk aan witwassen of identiteitsfraude)
 • Het voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen

Wij gaan zorgvuldig met jouw gegevens om

Met de gegevens die wij van jou ontvangen gaan wij zorgvuldig om. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegde derden kennis kunnen nemen van deze gegevens. Ook zijn al onze medewerkers een geheimhoudingsverklaring met ons kantoor aangegaan.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij jou willen informeren over onze dienstverlening en over relevante ontwikkelingen op het gebied van financiële producten. Wanneer je klant bij ons wordt, wordt jouw e-mailadres toegevoegd aan de lijst van abonnees. Ook kun je je op onze nieuwsbrief abonneren zonder dat je klant bent bij ons. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden.

Verstrekking aan derden

Jouw gegevens worden alleen aan verzekeraars en geldverstrekkers verstrekt wanneer het jouw uitdrukkelijke wens is om een overeenkomst inzake een financieel product af te sluiten. Dan worden slechts die gegevens aan deze derden verstrekt die strikt noodzakelijk zijn voor het afsluiten van het financiële product. Wanneer noodzakelijk, geven wij jouw persoonsgegevens door aan organisaties die relevant zijn voor de uitvoering van een financieel product. Wanneer je bijvoorbeeld een schade wilt claimen op een afgesloten verzekering, bestaat de mogelijkheid dat een schade-expert bij je langs komt of dat wij een schadehersteller vragen om contact met je op te nemen.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Wij bewaren jouw gegevens twintig jaar vanaf het adviesmoment. Wij bewaren jouw gegevens om eventueel in de toekomst te laten zien dat wij jouw belangen voldoende hebben behartigd. Zie de volgende paragraaf voor jouw rechten in deze.

Wat zijn jouw rechten?

Jij bent onze klant. Dus jij hebt het recht om te bepalen welke gegevens wij van jou wel of niet ontvangen. Maar daarnaast heb jij nog andere rechten:

 • Als jij wilt dan kun je ons vragen om jouw gegevens door te zenden aan een derde. Bijvoorbeeld jouw accountant, advocaat of bank.
 • Als je niet wilt dat wij bepaalde gegevens in onze administratie hebben geregistreerd dan kun je ons verzoeken deze gegevens te verwijderen. Wij voldoen in dat geval aan je verzoek, met inachtneming van eventuele gerechtvaardigde belangen van ons bedrijf die zich tegen verwijdering van jouw gegevens verzetten.
 • Jij mag ons altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij van jou hebben. Dit overzicht verstrekken wij kosteloos.
 • Als jij vindt dat wij bepaalde gegevens over jou onjuist in onze administratie hebben verwerkt dan kun je om correctie vragen.
 • Wij hebben hierboven aangegeven op welke wijze wij de van jouw ontvangen gegevens gebruiken. Wil jij op enig moment dit gebruik beperken, bijvoorbeeld dat wij bepaalde gegevens niet aan een bepaalde organisatie mogen doorgeven, dan kun je dit ons laten weten.
 • Als wij van derden persoonlijke gegevens van jou ontvangen dan informeren wij jou over de bron waaruit wij de informatie hebben ontvangen.
 • Wil jij niet dat wij jouw persoonsgegevens verwerken? Dan kun je dit ons laten weten en wij moeten dan direct stoppen met de verwerking.

Wat is de situatie als jij ons bepaalde informatie niet geeft of ons beperkt in het gebruik?

Het opstellen van een goed advies kun je vergelijken met het maken van een puzzel. Er zijn vele afzonderlijke stukjes die in het begin door elkaar liggen. Hebben wij alle stukjes tot onze beschikking, dan slagen wij er bijna altijd in om een compleet beeld te schetsen. Wens jij bepaalde informatie niet te verstrekken of ons beperkingen oplegt in het gebruik ervan, dan missen wij stukjes van de puzzel. Wij kunnen dan geen verantwoord advies opstellen en zullen jou informeren dat wij onze werkzaamheden dan niet kunnen uitvoeren.

Het gebruik van de website www.hyppe.nl

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw bezoek aan en het gebruik van de website te beveiligen en misbruik van jouw gegevens te voorkomen. Alle personen die namens Hyppe van jouw persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn verplicht hierover geheimhouding te betrachten. Als jij op onze site je gegevens achterlaat, verstrek je persoonsgegevens aan ons. Wij zullen jouw gegevens alleen aan derden ter beschikking stellen als de wet dit ons voorschrijft of bij (een vermoeden van) fraude. De informatie die je achterlaat op de website wordt op een geaggregeerd niveau (niet herleidbaar tot een individu) door ons gebruikt als hulpmiddel bij het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten, alsmede als middel om gebruikersprofielen op te stellen en het gebruik van de site vast te stellen.

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door onze website op uw pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Wij gebruiken functionele cookies, deze zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Wij gebruiken op onze website geen tracking cookies. Tracking cookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen. U kunt de op uw pc, tablet of mobiele telefoon geplaatste cookies handmatig verwijderen door binnen uw browserinstellingen uw browsergeschiedenis te wissen.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden, bijvoorbeeld de Social Media buttons. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat je van deze websites gebruik maakt.

Wijziging van deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer je onze privacyverklaring regelmatig raadpleegt, ben je van deze wijzigingen op de hoogte. Heb je vragen of klachten over de wijze waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan? Zoals hierboven aangegeven, proberen wij zo zorgvuldig mogelijk met jouw persoonsgegevens om te gaan. Heb je vragen over de wijze waarop binnen ons kantoor wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens? Aarzel dan niet en neem hierover contact met ons op. Wij zullen dan ons best doen om deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Heb je klachten over de wijze waarop ons kantoor met jouw persoonsgegevens is omgegaan? Aarzel ook hier niet over en neem contact met ons op. Blijf je toch van mening dat wij niet zorgvuldig genoeg met jouw persoonsgegevens zijn omgegaan, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Onze gegevens

Hyppe B.V.
Deltazijde 34-u
1261 ZM Blaricum
035-5234213
info@hyppe.nl

Copyright © 2008 – 2024 Alle rechten voorbehouden
hello world!
lockenvelopephonemap-markermagnifiercrosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram