Starterslening gemeente Blaricum:

  Kom ik voor een Starterslening in aanmerking?  

  ​Uw gemeente heeft voorwaarden opgesteld waaraan u moet voldoen om voor de Starterslening in aanmerking te komen. Uw gemeente bepaalt dan ook of u in aanmerking komt voor een Starterslening bij SVn.

  Woningsegment

  De Starterslening is van toepassing op bestaande bouw en nieuwbouw.

  Voor wie is de lening?

  • U bent meerderjarig en verblijfsgerechtigd in Nederland.
  • U bent nog niet eerder in bezit geweest van een koopwoning.
  • De Starterslening is van toepassing op zowel bestaande bouw als nieuwbouw.
  • Deze verordening is uitsluitend van toepassing op verblijfsgerechtigde personen die op het moment van de aanvraag minimaal een jaar zelfstandig een huurwoning bewonen of minimaal een jaar inwonend zijn. De aanvrager (of één van beide aanvragers) moet minimaal 10 achtereenvolgende jaren in Blaricum wonen of gewoond hebben.
  • Leeftijdsgrens: maximaal 34 jaar (geldt voor beide aanvragers).
  • Inkomensgrens: n.v.t.

  Wat zijn de condities van de lening?

  De lening is de eerste 3 jaar rente- en aflossingsvrij.

  • Voor de Starterslening geldt de 15-jaars rente van SVn.
  • De looptijd van de lening bedraagt maximaal 30 jaar.
  • Voor bestaande bouw mag de aankoopgrens op basis van de verwervingskosten maximaal actuele NHG normen bedragen.
  • Voor nieuwbouw mag de aankoopgrens op basis van de verwervingskosten maximaal actuele NHG normen bedragen.
  • Voor de bepaling van de verwervingskosten rekent SVn namens NHG 6% aan bijkomende kosten voor onder andere overdrachtsbelasting, notariskosten, de hypotheekadviseur, akte van levering en borgtochtprovisie NHG.
  • De Starterslening bedraagt maximaal 20% van de verwervingskosten en is maximaal € 49.000,-.
  • Het totaal van de eerste hypotheek van de bank en de Starterslening samen mogen niet groter zijn het geldende maximum ten opzichte van de waarde van de woning (Loan to value). Voor 2016 geldt een maximum van 102%.
  • Verbeterkosten: toegestaan bij SVn financiering.
  • De lening kan altijd boetevrij worden afgelost met een minimum van € 250,-.
  • De Starterslening is altijd een tweede hypotheek.
  • De Starterslening en de eerste hypotheek bij de bank worden altijd verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG).
  • De lening wordt niet verstrekt indien er sprake is van stapeling met andere koopinstrumenten, (rente)kortings- of financiële regelingen die strijdig zijn met de Starterslening.
  • Het college wijst een aanvraag af indien het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren.

  Kosten

  • Afsluitkosten: € 750,-. Deze kosten worden meegefinancierd en ingehouden op de hoofdsom van uw lening.
  • Aktekosten en eventuele kosten voor een financieel adviseur zijn voor uw eigen rekening.
  • De Starterslening wordt verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). NHG rekent 1% borgtochtprovisie over de hoofdsom van de Starterslening. Wij houden dit percentage in op uw Starterslening en dragen de borgtochtprovisie af aan het Waarborgfonds Eigen Woningen.
  • Als u na 3 jaar van mening bent dat u de maandtermijn niet kunt betalen kunt u een hertoets aanvragen. De hertoets kost € 155,-. Deze kosten kunnen jaarlijks wijzigen.

  Maak direct een afspraak